Adó 1%

Adó 1% számla szám: 18633832-1-12

Bejelentkezés

Online felhasználók

Nincs

Pontos idő

Heő. története évszámokban

Dátum                               Esemény

1950. április 15.                 A légvédelmi tüzérlőtér létrehozása Diósjenőn

1950. április 29.                 A légvédelmi tüzérütegek és alegységek első lövészete

 

1950. július 24                   A Bem Légvédelmi Tüzértiszti Iskola táborozása és lövészete

 

1950. május 20.                 A laktanyaépítés kezdete Nagyorosziban

1951. május 01.                A légvédelmi tüzérezredek a nagyoroszi táboron belül meg kezdték a kör- letek kiépítését, berendezését

1952.                                  A szomolyapusztai tábor létrehozása a kivonuló csapatok részére

1952.                                  A honi légvédelmi tüzércsapatok növelték a Nagyoroszi táborban résztvevő alakulatok számát

1953.                                  Befejeződött Nagyorosziban az élelmezési blokk és a nőtlen szállás építése

1953. szeptember 01.         Szervezetten működik a Légvédelmi Tüzérlőtér Parancsnokság

1954.                                  A lőtérparancsnokság két századba szerveződik: lövészetbiztosító és őrszázad, létszáma mintegy 130 fő

1955.                                  A laktanyai és tábori elhelyezés feltételei teljes egészében Nagyorosziban tévődnek át

1956. május 30.                 Katasztrófa a bemutató gyakorlaton Nagyorosziban

1956. - 1957.                     Elkészült a községben a nyolc lakásból álló honvédségi épület az Iskola utcában

1957.                                  A lőtér az HM Országos Légvédelmi Parancsnokság alárendeltségébe került

1957. július 08.                  A Tüzérparancsnokság légvédelmi tüzérezredei folytattak lövészetet

1958.                                  Műszer- és lokátor technikai kiegészítés, újítás és miniszteri szemle bizottsági értékelése

1958.                                  A lőtér munkába bekapcsolódnak a lokátorok, de megmaradnak a kipróbált optikai műszerek

1959.                                  A 100 mm-es légvédelmi ütegek kísérleti lövészete

1960.                                  Megkezdődnek az Sz-60 57 mm-es lövegekkel felszerelt alegységek lövészetei

1961.                                  Az alakulat a HM Csapatlégvédelmi Főnökség alárendeltségébe került.

1961.                                  A lövészeteken az akadémia és a tiszti iskolák növendékei is részt vesznek

1961. július 19.                  Haditechnikai Intézet kísérleti lövészete. Az E-2 gépkocsiba építve és az AKSZ-4 lövéskiértékelő rendszer lövészeten való kipróbálása

1962. július 24.                  A ZU-2 14,5 mm-es géppuskás alegységek első lövészete (Lő: MN 8116)

1962. július 25.                  A LI-2 repülőről kidobott ejtőernyős cél anyagot hidrogénnel töltött ballonnal emelték fel

1962. augusztus 16.           Miniszteri szemlével egybekötött ZSZU -2 -57 mm önjáró ütegek első lövészete

1963. június 21.                 Először repült célt a MIG-17 repülőgép a lőtéren

1964.                                  „Tükrös" lövészetek bevezetése

1964.                                  Földi lőtér építésének megkezdése a drégelypalánki lőtéren

1964. augusztus 10-11.      Lengyel állami és katonai vezetők a lőtéren

1965.                                  Megkezdődött a vezetési pont korszerűsítése

1965.                                  Először repült célt a MIG-21 repülőgép a lőtéren

1966.                                  Tartalékképző „M" törzs megalakulása

1966. július 12.                  "Orion" gyakorlat

1966. szeptember 07.         A szenesi gyalogsági lőtéren kisérleti hk makettra történő tüzelés légvédelmi eszközökkel

1967. március 06.              Drégelypalánk és a légvédelmi lőtér összekötő útjának tervezése és megépítésének kezdete (T-7 pontként nyilvántartva)

1967. augusztus 03.           Légvédelmi tüzér lőtéren a hk makettra való lövészetet biztosító lőtér terület kijelölése megtörtént, tervezése elkezdődött

1968.                                  Az alakulat új fedőszáma: MN 7486. A barakkrendszer kiváltja a sátorrendszereket

1968. április 10.                 MN szintű járőr verseny biztosítása és végrehajtása

1968. december 05.           Az elkészült hk lőtéren végrehajtásra kerül az első éles lövészet (Lő: MN 2314 6 raja). A hk lőtér átvétele megtörtént

1969.                                  A lőtérparancsnokság átszervezése (szervezet 7 fős kiképzési osztállyal bővült)

1969. május 12.                 A lőtér átépítés befejezése. Kiépítésre került 1 - 6 és a 3/a, illetve a 4/a tüzelőállás. Külön tüzelőállás a szovjet csapatoknak

1969. május 21.                 Szíriai katonai küldöttség látogatása a lőtéren

1969.                                  Bevezetésre került a 3x8 hónapos kiképzési rendszer

1969.                                  ZSZU-23-4 (SILKA) technika rendszerbeállításának, parancsnokok, kezelők és a javító állomány felkészítésének kezdete

1969.                                  SZ-60-as ütegeknél rendszerbe helyezték az RPK-1 rádiólokációs műszerkomplexum

1970. február 02.               Módszertani foglalkozás levezetése az új lőtéri viszonyok beépítése a csapatok harcászat gyakorlatában

1970. április 04.                 ZSZU-23-4 felkészítésen részvevő állomány kijelölt technikával részt vett a díszszemlén

1970. április 19.                 Járőr verseny a MN HDS közvetlen csapatok részére

1970. május 12.                 Új SILKA tanterem és telephely átadása

1970. március 03 - 17        ZSZU-23-4 felkészítésen részvevő állomány első célkövetési gyakorlata a lőtéren valós célokra

1970. november 15.           Szovjet vezetési pont átadása

1971. május 12.                 A szovjet csapatok először lőttek ZSZU-23-4-el álló helyzetből és menet közben

1971. május 25.                 HTI kísérleti lövészet (géppisztoly, golyószóró és géppuska új légi irányzékkal, gépkocsin rögzített ZU-23-2 lövészete)

1971.                                  Az új lakótelepen elkezdődik az első húsz lakás építése csapatépítkezés keretében

1971.                                  Rendszerbeállító lövészetek. Az RPK -1 rádiótechnikai műszerkomplexum „lőtérvizsgája"

1971. szeptember 01.         Szovjet csapatok először hajtanak végre éles indítást SZTRELA-2-vel a lőtéren

1971. szeptember 8.           Bemutató és rendszerbeállító lövészet ZSZU-23-4-el

1971. szeptember 16.         SZ-60-as ütegek bemutató foglalkozás levezetése szíriai katonai küldöttség részére (MN 2314 Kalocsa tartja)

1972.                                  Parancsnoki és profilváltás, a kiképző központként való működtetés elhatározása. A lakótelep első 20 lakásának átadása

1972.                                  Megkezdődik az új lőtéri Vezetési Pont építése

1972. december 01.           Bemutató lövészet a lengyel katonai küldöttség részére

1973.                                  A lőtér Vezetési Pontjának befejezése és átadása Drégelypalánkon

1973.                                  A légvédelmi tiszthelyettesi iskola befogadása

1973.                                  A SZTRELA ütegek rendszerbeállításának kezdete

1974.                                  A laktanya új épületeinek megépítése kezdete

1974. november 01.           Megalakult a MN Csapatlégvédelmi Kiképző Központ

1974. december 10.           KA-26 helikopter délután Szentkirályszabadjára távozott. Budán a hegynek ütközött, a 2 pilóta életveszélyesen megsérült

1975.                                  A KUB rakétatechnika rendszerbeállításának kezdete

1975. szeptember 11.         Jugoszláv katonai küldöttség részére technikai bemutatóval egybekötött éleslövészet került végrehajtásra

1976 tavasza                      Átadásra került a központi fűtéses új legénységi és parancsnoki épület és legénységi konyha

1976.                                  A sorkatonai szolgálattal egybekötött tartalékos tisztkiképzés kezdete

1976. augusztus 20 - 27     A SZTRELA-1 ütegek első éleslövészetet a nagyiváni lőtéren. Első rakétát a MN 3335 ütege indította BM-13-ra

1977.                                  Megépült az alakulótér, bővül a telephely, befejeződik a zárt terület kialakítása

1977. február                     Első SZTRELA-2 rakéták indítása a légvédelmi lőtéren.

1977. március 31.              Rendszerbeállító lövészet: SZTRELA-2 rakéták indítása a légvédelmi lőtéren. 3 rakéta BM-13-ra, 2 rakéta HEL. atrappra

1978.                                  A lakótelep újabb 5*6 lakásos épületeinek átadása

1979. június 07.                 DÁLIA II - csapatlégvédelmi ezredek automatizált vezetési pont - lőtéri próbája

1980.                                  Új légvédelmi vezetési eszközök rendszerbeállítása a lőtéren (PU-12 automatizált légvédelmi vezetési pont)

1980. április 04.                 A Romhányi Építési és Kerámia Gyár csapatzászlót adományozott az alakulatnak

1982. június 01.                 Átadásra került a Helyőrségi Klub és újabb 56 lakás

1982. szeptember 01.         A lőtérkiszolgáló alegységek MN IX. Kiképzési Bázis néven önálló hadrendi számú alegységgé szervezik

1983.                                  Az alakulat minden „M" szervezetre kiterjedő mozgósítási gyakorlatot hajt végre

1984. december 12.           4 db felújított SZ-1 rakétákkal rendkívüli biztosítási és biztonsági követelmények mellett lövészet drégelypalánki lőtéren

1985. június 06.                 Francia katonai küldöttség részére technikai bemutatóval egybekötött éles lövészet METEOR-1-re (SZ-60, SZ-1, SZ-2, ZU-23-2)

1986. június 17.                 HTI kísérleti lövészet "LÁMA"-val (gépkocsin és állványon rögzített 2 db SZ-2)

1987. június 29.                 Először hajtanak végre éles indítást IGLA-val (Lő: MN 3715, nagyiváni lőtéren IVC-re)

1987. szeptember 01.         Beindult az érettségével egybekötött 2+1 éves hivatásos tiszthelyettes képzés

1988.                                  A MN IX. Kiképzési Bázis megszűnik, a lőtér visszakerül a MN CSLKK szervezetébe

1989. június 06.                 MN szintű módszertani foglalkozás (gyalogsági lövész fegyverek alkalmazása légi célok ellen)

1989. június 29.                 Rendszerbeállító lövészet a MN 37. forr.e. SZTRELA-10 ütegének

1989. október 23.              Csapatzászlót adományozott a Honvédelmi Miniszter

1991. március 01.              Bevonják a MN CSLKK csapatzászlóját

1991. június 01.                 Megszűnik a MN CSLKK, bázisán megalakul a MN Csapatlégvédelmi Lőtérparancsnokság

1991. június 06.                 Országgyűlés Honvédelmi Bizottság részér technikai bemutatóval egybekötött éles lövészet (SZ-60)

1991. október 01.              A lőtérparancsnokság a kiskunfélegyházi ezred kihelyezett alegységként működik tovább és az l. gépesített hadtest alárendeltségébe kerül

1992. június 01.                 MN Bem József légvédelmi tüzér ezred Kiskunfélegyházáról Nagyorosziba diszlokált át, a lőtérparancsnokság beolvad az ezred állományába

1993. június 02.                 Kísérleti lövészet "Jégeső" célanyagra (Indítva: 4 db SZ-2 és 1 db IGLA)

1993. június 15.                 Svájci katonai küldöttség részére lőtér bemutató

1993. július 19 - 22            Utolsó lövészet a nagyiváni lőtéren

1994. szeptember 27 - 29  A svájci OERLICON-CONTRAVES AG bemutató lövészete

1995. június 08.                 Szlovén katonai küldöttség részére technikai bemutatóval egybekötött éles lövészet (Lő: MN 31. gl. dd. harckocsi fedélzeti géppuskával)

1995. december 15.           Az MN Bem József légvédelmi tüzér ezredet felszámolják, a lőtér Légvédelmi Lőtérparancsnokság néven működik 136 fővel

1997.                                  Megalakult az MH 5. légvédelmi tüzérosztály a lőtérparancsnokság és a felszámolt szolnoki MH 5. légvédelmi tüzér ezred bázisán

1997. április 16.                 Osztrák katonai küldöttség részére technikai bemutatóval egybekötött éles lövészet (Lő:  MN 5. létü.o. SZ-60 technikával)

1997. június 04.                 Fegyvernemi Emlékmúzeum avatása

1997. június 04 - 12           Szlovén hadsereg 20 mm-es gépágyúval felszerelt alegységek kiképzési lövészetének biztosítása és kiszolgálása

1997. június 18 - 26           MN Bercsényi M. gl.dd. gyakorlatának biztosítása a Központi Gyakorlótéren

1997. szeptember 01.         Megalakult az MH 5. légvédelmi tüzér ezred a MH 5. légvédelmi tüzér osztály átszervezésével

1998. április 15.                 Ezred szervezeti változása, létrejön a légvédelmi tüzér és a légvédelmi rakéta osztály, megkezdődik a MISTRAL rendszer fogadása

1998.                                  Megkezdődik a MISTRAL tantermek, sztrenazsőr terem kialakítása, telephelyen hangárok, illetve rakéta tárolók építése

1998.                                  Beindult a légvédelmi tüzér alegységek sorállományának szakalapozó kiképzése

1998. október 20.              Holland katonai küldöttség részére technikai bemutatóval egybekötött éles lövészet (Lő:  MN 5.gl.dd. SZ-2 )

1998. október 21.              Szlovén katonai küldöttség részére technikai bemutatóval egybekötött éles lövészet (Lő:  MN 5.létü.e. SZ-60 )

1998. november 05.           MISTRAL cég által történt lőtér bevizsgálása MISTRAL-2 rakéta indítás lehetősségére

1998. december 01.           Lőtér felújításának kezdete

1999. március 06.              Körösi Sándor Emlékszoba avatása

1999. április 29.                 Általunk kifejlesztett helikoptert imitáló célanyag kipróbálása MISTRAL-2 rakétához

1999. május 25 - 28           Harcászati gyakorlattal egybekötött célkövetési gyakorlás az 1. MISTRAL üteg részére

1999. május 26.                 Lengyel katonai küldöttség részére MISTRAL technikai bemutató

1999. június 01 - 03           Az 1. MISTRAL üteg rendszerbeállító lövészete (első rakétát indította: Csokona Gábor fhdgy. Helikopter célanyagra - Találat a célban K)

1999. június 09 - 11           Szlovén hadsereg SZ-1 és SZ-2 rakétával felszerelt alegységek kiképzési lövészetének biztosítása és kiszolgálása

2000. június 26 - 28           Szlovén hadsereg IGLA rakétával felszerelt alegységek kiképzési lövészetének biztosítása és kiszolgálása

2001. január 01.                 A légvédelmi lőtér kiválásával és a légvédelmi tüzérosztály felszámolásával létrejön a MH 5. légvédelmi rakéta ezred

2001. január 01.                 A légvédelmi lőtér kihelyezet alegységként, beépül a várpalotai MH Központi Gyakorló- és Lőtérparancsnokság állományába

2001. október 03.              METEOR-3 célanyagpróba (Lő: MH 5. lérak. e. 2 db MISTRAL-2 rakéta felhasználásával, 2.lérak.üpk. javaslatára elfogadva)

2002. május 07.                 A 3. MISTRAL üteg rendszerbeállító lövészete

2002. október 09.              A 2. MISTRAL üteg rendszerbeállító lövészete

2003. október 01.              MH 5. légvédelmi rakétaezred Légierő Parancsnokság (Veszprém) alárendeltségébe kerül

2004. április 26 - 30           "Utolsó utáni" lövészet kiszolgálása és biztosítása

2004. 05. 01 - 09. 30         Felszámolás időszaka

2004. szeptember 30.         Megszűnik a Helyőrség

Módosítás: (2011. november 07. hétfő, 20:37)